Организација

  • Листа главних учесника укључених у науку о потрошњи хране у земљама Западног Балкана са различитим типовима активности (произвођачи, прерађивачи, паковање, дистрибутери, јавна администрација, истраживачи, образовање, професионалне организације, организације потрошача).

 

Публикације

  • Листа публикација повезаних са науком о  потрошњи хране у земљама Западног Балкана.

 

Пројекти

  • Линкови са другим пројектима о науци о потрошњи хране и истраживањима  повезаним са храном у земљама Западног Балкана.