Organizacije

  • Napraviti listu glavnih dionika  uključenih u znanost o potrošnji hrane u zemljama Zapadnog Balkana sa različitim tipovima aktivnosti (proizvođači, prerađivači, pakiranje, distribucija, javna administracija, istraživači, obrazovanje, profesionalne organizacije, potrošačke organizacije).

 

Publikacije

  • Napraviti listu publikacija povezanih sa znanošću o  potrošnji hrane u zemljama Zapadnog Balkana.

 

Projekti

  • Uspostaviti vezu sa drugim projektima o znanosti o potrošnji hrane i istraživanjima  povezanim sa hranom u zemljama Zapadnog Balkana.