Organizacija

  • Napraviti listu glavnih učesnika  uključenih u nauku o potrošnji hrane u zemljama Zapadnog Balkana sa različitim tipovima aktivnosti ( proizvođači, prerađivači, pakovanje, distribucija, javna administracija, istraživači, obrazovanje, profesionalne organizacije, potrošačke organizacije).

 

Publikacije

  • Napraviti listu publikacija povezanih sa naukom o  potrošnji hrane u zemljama zapadnog balkana.

 

Projekti

  • Uspostaviti vezu sa drugim projektima o nauci o potrošnji hrane i istraživanjima  povezanim sa hranom u zemljama zapadnog balkana