Splošni cilj projekta FOCUS-BALKAN je izboljšati sposobnosti in razumevanje na področju znanosti porabnikov živil v državah Zahodnega Balkana (DZB). Znanstveni rezultati raziskav bodo pomembno prispevali k javnemu zdravju in varstvu potrošnikov ter k doseganju ciljev v okviru FP7. Posebni cilji so:

 
  •   Razviti sposobnosti in razumevanje javnih organizacij, zasebnih podjetij in nevladnih organizacij v glede znanja o porabi hrane v DZB (usposabljanje).
  •   Razviti mrežo univerz, inštitutov, srednjih šol, potrošniških organizacij, nevladnih organizacij in zasebnih podjetij, ki delujejo na področju znanosti o porabi hrane, ki so sposobni razvijati skupne raziskovalne dejavnosti (povezovanje).
  •   Boljše razumevanje porabnikov hrane v DZB, s poudarkom na proizvodih s pozitivnimi prehranskimi lastnostmi (sadje in zdravje/dietna živila) in/ali trajnost (ekološki in tradicionalni živilskih proizvodov).
 
Štiri raziskave o specifičnih trgih plus eno kvantitativno raziskavo bodo sistematično izvedle organizacije DZB kot način učenj z vajo.
  •  Publication of the FOCUS-BALKANS flyer