Општи циљ пројекта FOCUS-BALKANS је унапређење знања и побољшање разумевања о понашању потрошача хране у земљама Западног Балкана (WBC). Резултати научних истраживања у оквиру Пројекта, даће важан допринос јавном здрављу и заштити потрошача, као и остваривању циљева Седмог оквирног истраживачког програма (ФП7) Европске Комисије. Одређени циљеви су:

 
  •   Развој компетенција и боље разумевање концепта из области науке о потрошњи хране од стране стручњака из јавних институција и организација, предузећа и невладиних организација у земљама Западног Балкана (обука).
  •   Развој мреже институција и партнерских истраживачких иницијатива различитих актера у области науке о потрошњи хране - универзитета, института, образовних институција, организација потрошача, невладиних организација и привредних друштава (умрежавање).
  •   Боље разумевање потрошача хране у земљама Западног Балкана, посебно кад су у питању прехрамбени производи с наглашеним нутритивним вредностима (воће и здрава/дијетална храна) и/или наглашеним аспектом одрживости (органски и традиционални прехрамбени производи).
 
Четири студије фокусиране на специфична тржишта и производе као и једно квантитативно истраживање, су оквир у коме ће земље Западног Балкана по принципу «учења у пракси», спроводити Пројекат.
  •  Издања флајера FOCUS-BALKANS пројекта