Opšti cilj projekta FOKUS-BALKANS je unapređenje znanja i poboljšanje razumijevanja o ponašanju potrošača hrane u zemljama Zapadnog Balkana (WBC). Rezultati naučnih istraživanja u okviru Projekta, daće doprinos javnom zdravlju i zaštiti potrošača, kao i ostvarivanju ciljeva Sedmog okvirnog istraživačkog programa (FP7) Evropske Komisije i kroz implementaciju specifičnih ciljeva:


  • Razvoj znanja i vještina u oblasti nauke o potrošnji hrane, bolje razumijevanje koncepta iz oblasti nauke o potrošnji hrane stručnjaka iz javnih institucija I organizacija, preduzeća, civilnog društva (trening I obuka);
  • Razvoj mreže institucija i partnerskih istraživačkih incijativa različitih aktera u oblasti nauke o potrošnji hrane - univerziteta, instituta, obrazovnih institucija, potrošačkih I civilnih organizacija i privrednih društava (umrežavanje);
  • Bolje razumijevanje ponašanja potrošača hrane u zemljama Zapadnog Balkana, posebno kad su u pitanju prehrambeni proizvodi s naglašenim nutritivnim vrijednostima (voće i zdrava/ dijetalna hrana) i održivosti (organski i tradicionalni prehrambeni proizvodi).

 
Četiri studije fokusirane na specifična tržišta i proizvode kao i jedno kvantitativno istraživanje, su okvir u kome će zemlje Zapadnog Balkana (WBC), po principu «učenja u praksi», sprovoditi projekat..
  •  Publikovanje Letaka FOCUS-BALKANS projekta