OPIS FOCUS-BALKANS TRENINGA

 


Uporabljena so naslednja načela:

 1. V okviru konzorcija  se raje izbere manj tem in metod, kar pomeni, da bodo  izbrane obravnavane bolj podrobneje.
 2. Učenje z delom je eden od konceptov FB, zato morajo biti izbrane takšne teme in metodologije, ki uporabljane v različnih delovnih paketih.
 3. Če bo mogoče, bodo v okviru treningov teoretični pristopi metode kombinirane z aplikacije.

 

Usposabljanje je sestavljeno iz štirih primerov, ki so jih proučevali v Focus Balkanu, teorije znanosti potrošnikov hrane, uporabljene metode in nove zanimive teme.

V naslednjih točkah bodo razloženi različni deli.

 

 

 

Skupine proizvodov:

FOCUS-BALKANS analizira naslednje skupine proizvodov:

 •          Sadje in uravnotežena prehrana;
 •          Proizvodi z zdravstveno trditvijo;
 •          Proizvodi ekološke proizvodnje;
 •          Tradicionalni proizvodi.

Znotraj vsakega primerase bodo v predavabnjih  obravnavala naslednja vprašanja:

 • Kratka zgodovina vsake skupine proizvodov na Balkanu, evropska ali celo širša perspektiva.Če bo mogoče bodo vključeni v predavanja  pričakovani trendi.
 • S pomočjo ustreznih publikacij, na primer člankov v revijah bodo obravnavane teorije in metode:   

- Omogoča vpogled v teorije o porabi hrane in njenihove aplikacije

- Daje vpogled v ustrezne metode in njihove aplikacije

- V primeru sadja in prehranskega ravnotežje se bo obravnavala uporaba teorije načrtovanega vedenja. Proučevne bodo  in prednosti ter slabosti Ankete o pogostosti kupovanja in uživanja posmeznih živil.

 

 • Mogoče, bi bilo lahko zanimivo, da se izvede usposabljanje znotraj katerega bi pregledali rezultate  delovnih paketov.

 

Teorija o porabi hrane

Del treninga bo predstavitev  teorij  iz različnih disciplin, npr. psihologije, sociologije, socialne psihologije, ekonomije in družbeno-kulturnih vidiko, ki so zanimive za  to področje.

Razpravljalo se bo  o teorijah v kombinaciji s proučevanjem primerov. Izbrane bodo ustrezne publikacije s katerimi bo pojasnjene praktične uporabe.


Če bo potrebno bo predstavljeno nekaj posebnih teorij, zanimivih za  projekt. 

Vrhunske metode, ki se trenutno uporabljajo

Da se seznanijo z metodo“postopnega pristopa bo pripravljeno predavanje kako načrtovati raziskave in na kakšen obravnavati kaka si potrošniki razlagajo posamezne izraze ter kako razviti merilni inštument v primeru, ko se je rauskava zasnovana ana teoriji.

Poleg tega bomo raziskovali pristope k in uporabo kvalitativnih kot tudi kvantitativnih metod.

 

Kvalitativne metode

V različnih delovnih paketih bodo uporabljeni poglobljeni intervjuju, skupinska diskusija in Delphi metoda. Zato bodo organizirana predavanja o ozadju, teorijah, zbiranju ter analizi podatkov.

 

Kvantitativne metode

Za analizo podatkov iz kvantitativnega raziskovanja, bodo predstavljene nekatere osnove o lestvicah. Poleg tega bodo  del usporabljanja tudi multivariantne metode, kot so conjoint in klasterska analiza.

   

Zanimive teme:

 • Raziskave senzorike, razvoj izbire hrane, metode za ocenjevanje hrane;
 • Javno zdravje - Debelost;
 • Razvoj novih izdelkov - razdelitev potrošnikov;
 • Pručevanje transicije - iz vsake države naj bi bil povabljen strokovnjak z dolčenega področja - na primer sociolog, opazovalec trendov, politik, iz univerz, vlade ali podjetja;
 • Dojemanje potrošnikov glede novih tehnologij (GSO, nutrigenomika);
 •  Življenjenski stil;
 •  Prehranske verige;
 • Kakovost v smislu modelov ali pristopov koristnih pri proizvodnji živil ali razvoju izdelkov.

Če bo mogoče, bomo o teh temah razpravljali tudi s pomočjo ustreznih teorij in metod.

 

 

Razpored treninga

 

Trening

 

Tema

 

1

Mesec 4

Februar 2009

Teorija

 

Metoda

Obnašanje povezano s hrano

 

Kvalitativne raziskave,skiskupine in globinski intervjuji

(LEI-WUR Cees de Graaf)

 (GEM, Ecozept, Enita-C, LEI-WUR, SMMRI, PARMA)

2

 

Mesec 8

 

Junij 2009

Primer

 

Raziskovalni 

postop

 

Metoda

 

Sadje in uravnotežena prehrana

 

Planiranje raziskovanja - razvoj orodja za merjenje

 

Analiza podatkov kvalitativnih raziskav (FOCUS SKUPINE)

 

 

 

Tranzicija (DZB)

LEI-WUR v sodelovanju z drugimi članicami

LEI-WUR Ivo van der Lans

 

izbor narejn za:
GEM, Ecozept, Enita-C, LEI-WUR, SMMRI, PARMA UNEW

 

WBC

3

Mesec 12

 

September 2009

 

Primer

 

Tema

Proizvodi z zdravstveno izjavo

 

Javno zdravje – debelost

 

Tranzicija

BEL nudi pomoč članicam konzorcija

LEI-WUR Cees de Graaf

 

WBC

4

 Mesec 16

 

Februar 2010

 

 

Primer

 

Metoda in tema

Organska proizvodnja

 

Klasterska analiza – razvoj novih proizvodov in segmentacija

 

Tranzicija

ZAG v sodelovanju z drugimi članicami

LEI-WUR Ivo van der Lans

 

WBC

 

5

Mesec 19

 

April 2010

Primer

 

Metoda

Tradicionalna hrana

 

Conjoint analiza

 

Tranzicija

ENITA-C v sodelovanju z drugimi članicami

LEI-WUR Ivo van der Lans

 

WBC

6

 

Mesec 22

 

Julij 2010

Primer

 

Tema

Ocena rezultatov primerov

 

Senzorične raziskave

 

LEI WUR

 

LEI-WUR Cees de Graaf