NEWS & EVENTS

27th October 2010 FOCUS-BALKANS Third Newsletter

Newsletter

21st July 2010 FOCUS-BALKANS втор билтен

Билтен

23rd-25th June 2010 Состанок на проектотТрст, Италија

Презентацијe

21st-22nd June 2010 Четврт FOCUS-BALKANS тренингЉубљана, Словенија

Презентации

21st-22nd June 2010 Четврт FOCUS-BALKANS тренингЉубљана, Словенија

Презентации

19th May 2010 FOCUS-BALKANS прв билтен

прва нeвcЛettep

1st-3rd February 2010 Трет FOCUS-BALKANS тренингХрватска

Презентацијe

14th-16th October 2009 Состанок на проектотБечиќи, Црна Гора

Презентацијe

12th-13th October 2009 Втор FOCUS-BALKANS тренингБечиќи, Црна Гора

Презентацијe

22nd-23rd June 2009 Прв FOCUS-BALKANS тренингОхрид, Република Македонија

Презентацијe

20th March 2009 Состаноци за вмрежувањеБосна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Црна Гора, Србија

Генерална презентација на проектот FOCUS-BALKANS
Како да се соработува со проектот FOCUS-BALKANS
Систем на знаење за потрошувачката на храна

3rd-5th February 2009 Состанок на проектотХрватска

Презентацијe